Lapsena liikkeessä:
Yhteiskunnalliset liikkeet lapsen kokemana 1900- ja 2000-luvun Suomessa

Yksi nuorimmista plakaatinkantajista oli 11-vuotias […],
jonka iskulause oli pikkusiskon keksimä selkeä ”Pyssyt pois”. Ei ole
leikkipyssyjä kotona, vakuutti nuori mielenosoittaja.
(Uusi Suomi 27.10.1983)

#Yhdenvertainen Elämä, lukee 10-vuotiaan aktivisti Aida A:n mielenosoituskyltissä.
Hän haluaa, että ihmiset hyväksyisivät erilaisuuden. (Helsingin Sanomat 29.9.2022)

Muistitietokeruu on virallisesti päättynyt, mutta voit edelleen ilmoittautua haastateltavaksi. Aineistonkeruuta jatketaan vuoden 2023 loppuun asti.

Alun sitaatit osoittavat, kuinka lasten toimijuus yhteiskunnallisissa liikkeissä on eri aikoina näkynyt kotimaisessa lehdistössä. Sitaateissa lasten kokemukset välittyvät lukijoille toimittajien tulkitsemina, kun taas tähän keruuseen toivotaan omakohtaista muistitietoa entisiltä ja nykyisiltä lapsiaktivisteilta. Keruussa ollaan kiinnostuneita siitä, miten eri tavoin lapset ovat olleet osallisina yhteiskunnallisten liikkeiden toiminnassa. Miten he ovat kokeneet liikkeiden ajamat asiat ja oman roolinsa niissä? Miten yhteiskunnallinen aktiivisuus on vaikuttanut aktivismiin aikuisiällä?

Muistitietokeruun toteuttavat Työväen muistitietotoimikunta ja Turun yliopiston tutkijakollegiumissa (TIAS) työskentelevä dosentti Heidi Kurvinen yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa. Kerättyä aineistoa käytetään Kurvisen tutkimushankkeeseen Children in Social Movements, 1959–1989: Political Agency in Childhood and its Effects on Adulthood Participation in Finland. Lisäksi kaikki kerätyt vastaukset arkistoidaan muistelijoiden luvalla myöhempää tutkimuskäyttöä varten Työväen Arkistoon.

Keruuseen voi osallistua kirjoittamalla tai ilmoittautumalla haastateltavaksi.

Voit ilmoittautua haastateltavaksi täällä

Voit lähettää muistelmasi täälläSivun sitaattien tarkat lähdetiedot:

Juha Partanen & Satu Rönkkö,
”Kivaa elämää ei saa pamauttaa”. Uusi
Suomi
27.10.1983.

Maija Aalto, Oikeutta erilaisille
aivoille. Helsingin Sanomat 29.9.2022.

Valokuva: Helsingin kaupunginmuseo / Harri Ahola