Barn i rörelsen:

Barns erfarenheter av medborgarrörelser i 1900-talets och 2000-talets Finland

Arbetararkivet gör i samarbete med docent Heidi Kurvinen (Åbo universitet) och Arbetarmuseet Werstas en insamling om medborgarrörelsernas närhistoria. Syftet med insamlingen är att dokumentera hur barn har upplevt medborgarrörelser under olika årtionden i Finlands närhistoria. Som barn räknas personer som under tiden för upplevelserna varit under 18 år.

Vi letar efter erfarenheter och berättelser från personer som på något sätt varit bundna till en eller flera rörelser i sin barndom. Du kan själv ha varit aktiv i en rörelse eller kan tillsammans med en vuxen till exempel ha deltagit i demonstrationer eller andra evenemang arrangerade av en rörelse. Vi är också intresserade av att höra om du minns hur du lärt känna en rörelse och dess ideologi i skolan eller till exempel via barnprogram på teve eller i radio.

Berättelserna kan handla om gräsrotsgrupper inom till exempel den feministiska rörelsen, miljörörelsen eller djurrättsrörelsen. De kan också beröra de politiska organisationernas barn- och ungdomsrörelser, såsom Svensk Ungdom.

Du kan svara på insamlingen genom att skriva din egen berättelse. Sänd in din berättelse senast 31.52023.


Du kan skicka din berättelse:

- Via insamlingsformuläret.

- Som e-postbilaga till adressen tmt@tyark.fi. Märk rubrikfältet ”Barn i rörelsen”.

- Per post på adressen Kommitén för Arbetartradition, Arbetararkivet, Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors. Märk kuvertet ”Barn i rörelsen”.

Om du sänder in ditt svar per e-post eller post, uppge din adress så vi kan sända dig en blankett för samtycke till
arkivering och användning av ditt svar.

Om du i stället för att skriva vill bli intervjuad, kan du anmäla dig här.


För mer information, skriv till:

Docent Heidi Kurvinen (heidi.kurvinen@utu.fi), Åbo universitet